TRENQUEM EL SILENCI, ENS VOLEM VIVES.

El grupo de vecinas y vecinos que ya han hecho varias reuniones en el local de la Asociación, Trenquem el silenci. Ens volem vives, con el objetivo de concienciar a la gente sobre el tema del machismo lacra que sacude a nueatra sociedad, dejando una triste secuela de víctimas. Nos han hecho llegar el acta de su última reunión que celebraron el pasado 16 de febrero para que la publiquemos en nuestra página y hacerla extensiva a nuestros y nuestras lectoras.
Acta reunió 16-2-2016
Assisteixen 18 persones.
Concretem l’ordre del dia que tractarem:
– Informació a les persones que venen per primera vegada del que s’ha parlat en la reunió anterior.
– Definir què entenem per Violències de gènere.
– Triar un logo per al grup.
– Disseny de l’octaveta a repartir i estat de la pancarta.
– Recursos que poden tenir aquelles persones que hi vulguin accedir.
– Altres temes.

– Definir què entenem per Violències de gènere.
Fem una roda exposant que entenem per violències de gènere . Són moltes les situacions que defineixen aquest concepte : Evidentment els cops i patacades, les males paraules i els insults, els menyspreus, el no repartiment de les feines de la llar, les diferències de sous per una mateixa feina, les diferents oportunitats educatives principalment en algunes edats i o cultures, els abusos infantils, Els acudits, cançons anuncis…etc. de caire masclista que contribueixen a encasellar la dona en determinats estereotips…etc.
– Triar un logo per al grup.
La Pilar en ensenya els diferents logos que ha pensat, són varis els que ens agraden i d’entre tots en triem un.

– Disseny de l’octaveta a repartir.
La Teresa porta una proposta d’octaveta. Sembla bé, i es proposa que el fill de la Carmen en Ricard ens faci el disseny gràfic.

– Recursos que poden tenir aquelles persones que es vegin en una situació de maltractament.
La Núria ha buscat informació en aquest sentit i la Mª José ens informa de quins són els recursos que tenim a Badia i ens reparteix un full on hi és detallada
Tenim el C.I.R. on podem trobar: servei de psicologia, assessorament familiar, suport a les dones gitanes, suport a l’embaràs recent, assessorament jurídic ( hi ha un conveni amb el col·legi d’advocats de Sabadell ), …etc. Cal dirigir-se a la O.A.C. o al Molí.
– Altres temes.
El fet de que La Monjos hagi parlat alguna vegada com a regidora, planteja la qüestió de en qualitat de què assisteix cadascuna de nosaltres. Un cop donades les explicacions oportunes hi ha un consens total en que a les reunions i activitats de TRENQUEM EL SILENCI tota persona hi és benvinguda, sempre a títol personal.
Quedem per a la propera reunió que serà quinze dies desprès, és a dir l ‘1 de març a les 5 de la tarda al local de l’Associació de Veïns.

Deja una respuesta