PARTICIPACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS A LA COMISSIÓ DE SALUT

L’associació de Veïns de Badia del Vallés, a través de més de 40 anys de vigéncia, hem
participat sempre que hem pogut en la defensa dels drets que com a ciutadans tenim les
persones que vivim a la ciutat.
La vivenda, la sanitat, les comunicacions, la cultura, els drets de les dones, els dels
pensionistes, les escoles, n’han estat i en seran alguns d’ells.
Prova d’aixó en són: I’obertura de la llar d’infants, la conservació del servei de salud mental
del C.A.P., vivendes per a persones que no en tenien, acompanyament en les reivindicacions
de pares i mestres, la lluita per obrir les escoles que eren tancades, la posada en marxa del
CAP quan era un edifici tancat, la vocalia de serveis funeraris, la lluita contra els impostos
del rebut de I’aigua, la campanya de neteja dels carrers de la ciutat, la denúncia de les
violéncies de génere, la posada en marxa de la FEC, de les Jornades Associatives, les
primeres festes tradicionals ( inexistents a les hores a Badia: Cavalcada, Festa major,
carnaval…). I’organització dels aturats per trobar un lloc de treball…Moltes son les lluites, i
bastantes les victóries ( no sempre s’aconsegueix alló que es vol).
Per aconseguir els nostres objectius, utilitzem les eines que tenim a les nostres mans pensar,
consensuar, reivindicar, lluitar, negociar, denunciar…
Ho hem fet i ho fem de forma voluntària i a partidista amb la máxima participació de les
persones veïnes.
Si ara fem un recull de la feina feta, no és per posar-nos una medalla, és per explicar, que a
partidista, no vol dir a política. Pensar, consensuar, reivindjgar, lluitar, negociar,
denunciar…és fer política.
Aquesta forma de fer, dignifica la paraula política.
Entenem que persones que per joventut o inexperiéncia, han conegut per primera vegada Ia
política, de mans d’aqueIls polítics que surten a la tele, barallant-se un dia i petonejant-se el
següent, que ens menteixen dient un dia una cosa i la contrária quan convé, que utilitzen els
partits i les institucions en benefici propi… no vulguin que es digui que a la comissió de
salut…..hi participin entitats i partits polítics, pensant que la Comissió es convertirá en una
mala imitació dels parlaments que dediquen més temps a treure’s els ulls , que a treballar pel
poble.
L’Associació de veïns defensa la práctica política en aquesta Comissió i allá on sigui, de
tothom que vulgui treballar per defensar els drets en salud de les persones que viuen a la
nostra ciutat. I aquí, no hi fa nosa ningú, sempre que el que vingui a fer sigui: pensar,
consensuar, reivindicar, lluitar, negociar, denunciar i col’laborar amb els i les professionals del
nostre CAP en tot alló que surgereixi.
Esperem haver-nos explicat amb claredat i si no ho hem fet, estem disposats a aclarir allò
que calgui.
Volem que funcioni la Comissió i quan abans millor.
Amb ” bon rotllo” i amb ganes de construir.