EL MAPA DE L’AMIANT A BADIA DEL VALLÉS

El Mapa de l’Aminat de Badia del Vallès es un estudi fruit de la perseverança dels veïns i veïnes interessats,no en conèixer la situació present, si no en procurar un futur més saludable als descendents i nouvinguts a la Ciutat.

El Mapa de l’Amiant de Badia compta amb el vist-i-plau de més del 80% de les CC.VV afectades per l’amiant-ciment instal•lat, ma més de 40 anys als seus edificicis. Uns elements exteriors cada cop mes degradats.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Badia, mitjançant la Comissió de l’amiant ha fet, al llarg del temps, diverses campanyes de sensibilització ciutadana. També el Consistori, plenament conscient de la situació respecte a l’amiant, ha aprovat els seus Protocols interns relacionats amb la problemàtica.

Gràcies doncs a aquesta perseverança, fruit de mostes reunions,neix l’estudi que ha de donat lloc al Mapa de l’Amiant de Badia, el qual s’ha de convertir en el document de referència per a totes les Entitats i Institucions: metropolitana, provincial, autonòmica,estatal i comunitàries, per avalar i contribuir a la retirada responsable de tot l’amiant-ciment visible de la Ciutat en base a les prioritats establertes en el Mapa de l’Amiant.

4 son les fases que vertebren l’Estudi que permetrà dissenyar i confeccionar el mapa de l’amiant de Badia.

La 1ª inspeccionar visualment l’estat de conservació dels elements visibles a cadascuna de les CC.VV. afectades amb l’objectiu d’avaluar l’estat de degradació. Aquesta fase ja esta pràcticament finalitzada. Resta només un 10%.

La 2ª fase s’ha centrat en la recollida de mostres de pols de superfície de tots els edificis avaluats amb un índex alt de degradació. Aquesta fase només resta un 20% per finalitzar-la.

La 3ª fase es conforma de la fusió de les dues 1res fases que estableix i determina quines son les CC.VV més idònies per realitzar els mostrejos estàtics ambientals (punt fix).aquesta fase es preveu a mitjants de novembre.

La 4ª fase es la reflexió i redacció de conclusions per cadascuna de les CC.VV analitzades. També una anàlisi global sobre l’estat de la Ciutat i una priorització de mesures preventives i correctives. Aquesta fase es preveu finalitzar a finals de gener o principis de febrer del 2020.

El desenvolupament del mapa de l’amiant actualment es troba al 50%, al finalitzar la mostra de proves físiques de les comunitats de veïns on la Comissió de l’Amiant vol agraïr la col·laboració dels veïns.

Deja una respuesta