Listener

EL MAPA DE L’AMIANT A BADIA DEL VALLÉS

El Mapa de l’Aminat de Badia del Vallès es un estudi fruit de la perseverança dels veïns i veïnes interessats,no en conèixer la situació present, si no en procurar un futur més saludable als descendents i nouvinguts a la Ciutat.

El Mapa de l’Amiant de Badia compta amb el vist-i-plau de més del 80% de les CC.VV afectades per l’amiant-ciment instal•lat, ma més de 40 anys als seus edificicis. Uns elements exteriors cada cop mes degradats.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Badia, mitjançant la Comissió de l’amiant ha fet, al llarg del temps, diverses campanyes de sensibilització ciutadana. També el Consistori, plenament conscient de la situació respecte a l’amiant, ha aprovat els seus Protocols interns relacionats amb la problemàtica.

Gràcies doncs a aquesta perseverança, fruit de mostes reunions,neix l’estudi que ha de donat lloc al Mapa de l’Amiant de Badia, el qual s’ha de convertir en el document de referència per a totes les Entitats i Institucions: metropolitana, provincial, autonòmica,estatal i comunitàries, per avalar i contribuir a la retirada responsable de tot l’amiant-ciment visible de la Ciutat en base a les prioritats establertes en el Mapa de l’Amiant.

4 son les fases que vertebren l’Estudi que permetrà dissenyar i confeccionar el mapa de l’amiant de Badia.

La 1ª inspeccionar visualment l’estat de conservació dels elements visibles a cadascuna de les CC.VV. afectades amb l’objectiu d’avaluar l’estat de degradació. Aquesta fase ja esta pràcticament finalitzada. Resta només un 10%.

La 2ª fase s’ha centrat en la recollida de mostres de pols de superfície de tots els edificis avaluats amb un índex alt de degradació. Aquesta fase només resta un 20% per finalitzar-la.

La 3ª fase es conforma de la fusió de les dues 1res fases que estableix i determina quines son les CC.VV més idònies per realitzar els mostrejos estàtics ambientals (punt fix).aquesta fase es preveu a mitjants de novembre.

La 4ª fase es la reflexió i redacció de conclusions per cadascuna de les CC.VV analitzades. També una anàlisi global sobre l’estat de la Ciutat i una priorització de mesures preventives i correctives. Aquesta fase es preveu finalitzar a finals de gener o principis de febrer del 2020.

El desenvolupament del mapa de l’amiant actualment es troba al 50%, al finalitzar la mostra de proves físiques de les comunitats de veïns on la Comissió de l’Amiant vol agraïr la col·laboració dels veïns.

Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *