Propostes sobre la Salut. Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Us deixem a continuació, les propostes sobre la Salut Pública que es fan des de la CONFAVC, davant les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Allò que pensem que com a mínim, hauria de fer-se en temes de salut pública, per qualsevol govern que hi guanyés aquestes eleccions.

 1. INVERSIÓ +8% DEL PIB A LA PARTIDA DE SANITAT
  Proposem que es fixi un quantitat establerta pressupostàriament
  vinculada al PIB i mai inferior al 8% i que la meitat de l’esmentat
  pressupost sigui destinat a l’Atenció Primaria i a la recerca i
  investigacións públiques.
 2. L ‘ ATENCIÓ PRIMÀRIA, LA PRIORITAT
 3. El sistema de salut públic s’hauria de focalitzar en l’atenció
  primària, comunitària i la prevenció. És absurd seguir
  augmentant el pressupost a l’atenció hospitalària en
  detriment de la salut comunitària i preventiva.
 4. L ’ AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
  Cal un desplegament real, dotat i efectiu de l’Agència de Salut
  Pública de Catalunya.
 5. PARTICIPACIÓ REAL DEL TEIXIT ASSOCIATIU I EL MÓN LOCAL
  Cal, aprofitant el principi de descentralització que estableix la
  LLOSC, modernitzar la gestió del centres implementant estratègies
  que afavoreixin la descentralització de la presa de decisions, la
  governança i la participació efectiva del món local i el teixit
  associatiu en els processos de gestió.
 6. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE CAIRE DELIBERATIU
 7. Necessitem seguir construint aquest sistema de forma compartida, enfocat cap a l’enfortiment. Cal que els òrgans de participació ciutadana del Departament de salut esdevinguin òrgans de participació de caire deliberatiu on cadascú, en funció del seu rol i autoritat, pugui dir i debatre amb la resta els seus posicionaments o inquietuds de manera que les necessitats i els reptes de la ciutadania estiguin presents tant en la deliberació com en el desplegament de les polítiques, i molt especialment dels sectors més vulnerables.
 8. DIGNIFICACIÓ DEL PERSONAL SANITARI
 9. Proposem prioritzar un règim laboral en les noves contractacions en totes les categories professionals, àmbits assistencials i institucions, garantint els drets del personal estatutari. Establir com a forma preferent la contractació indefinida per contribuir a pal•liar la temporalitat i la precarietat laboral.