Fer Política

La paraula política està tan graponejada, per uns i per altres, que fa pudor, com un drap brut que ha passat per moltes mans i ningú l’ha rentat.

Intentem fer-li una ensabonada .

Anem a la definició del diccionari:

POLÍTICA: Ciència que tracta el govern, l’organització i l’administració de les societats humanes…,Manera d’actuar d’algú o d’una institució que vol assolir un fi.

Si ens cenyim a les definicions, fer política, no és ni bo, ni dolent.

Tot dependrà del fi que es persegueixi, amb la finalitat que es governi, s’administri, o actuï.

Busquem exemples que tots puguem reconèixer:

 • Quan una associació de pares es mobilitza per defensar els interessos dels seus fills, fa política bona.
 • Quan un govern, per tal d’aconseguir vots, fa una política xenòfoba, deixant els qui han vingut d’altres terres, sense papers i per tan sense possibilitat de guanyar-se la vida, per després acusar-los de viure en la il·legalitat. Direm que fa política dolenta.
 • Si una organització sindical lluita per salvar els llocs de treball, d’una empresa multinacional que tanca per emportar-se la producció a un altre país, direm que fa política bona.
 • Quan un govern administra els pressupostos adjudicant les obres a empreses que els deixen un percentatge que beneficia al partit o amics, direm que fa política dolenta.
 • Si el que vol una associació, és defensar drets dels ciutadans, com que no es tanquin les urgències del seu ambulatori, direm que fa política bona .
 • Quan un govern, compra amb favors entitats o individus per manipular-los a fi de que serveixi als seus interessos direm que fa política dolenta .
 • Quan una organització es fa a la mar per salvar vides humanes i denunciar que els governs no ho fan, direm que fa política bona .Podríem estar hores i hores buscant exemples i tots ens portarien a la mateixa conclusió, la política no és ni bona ni dolenta , depèn de quin fi persegueix.

  Haureu vist que en els exemple, hem defugit concretar els de la nostra ciutat. Considero a les persones que llegeixin aquest escrit prou intel·ligents per posar-los, elles mateixes i arribar a la conclusió de quan es fa una bona o dolenta política.

  També cadascú de nosaltres individualment, fem política, quan votem, o ens abstenim fem política. Quan en una conversa al bar o al mercat, parlem en contra o a favor, de… la diversitat sexual,sobre com es gestiona la pandèmia, del rei. etc… també fem bona o mala política.

  Tinguem en compte però, que als mals polítics els convé alimentar una idea que els deixi fer i desfer:

  Els únics que poden fer política són ells. Les associacions i entitats, s’han de dedicar com en temps de la falange, a “los coros y danzas”. I els ciutadans a votar-los cada 4 anys i desprès callar o fer xerrameca al bar o al mercat.